Polders van Kruibeke - Vlaanderen


In de oude polders van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde wordt een groot Gecontroleerd Overstromingsgebied (GOG) gebouwd. Dit gebied van 650ha combineert veiligheid (bescherming tegen toekomstige overstromingen), natuurontwikkeling (behoud van bestaande natuur, de ontwikkeling van waardevol getijden natuur en het creëren van weidevogelgebieden) en recreatie (ontwikkeling van duurzaam ecotoerisme).

 

Het GOG zal twee keer per jaar onder water komen te staan; wanneer springtij samenvalt met een extreme noordwestelijke storm, kan de waterstand in de Schelde immers gevaarlijke hoogtes bereiken. Door het afsnijden van de top van de getijdengolf en het tijdelijk opslaan van water, daalt de overstromingskans in het Schelde-estuarium van éénmaal per 70 jaar tot eens per 350 jaar.

 

Tijdens andere momenten zal het gebied een rustig paradijs zijn. In het noorden zullen de getijden het landschap vormen. Meer naar het zuiden kan u grutto's en hun gevederde vrienden, herten in zeldzame moerasbossen en talloze wandelaars langs de Schelde vinden.

 

www.gogkbr.be

 

De Polders van Kruibeke zullen zich richten op:

* Duurzaam toeristisch-recreatieve infrastructuur in een herkenbare huisstijl

* Een visie op het beheer van bezoekers voor de grotere Sigmaplan en de vertaling naar een daadwerkelijk onthaalplan voor het gecontroleerd overstromingsgebied in Kruibeke

* Duurzame opvang

* Deelname plan voor moeilijk te bereiken doelgroepen

* Mededelingen over duurzaam toerisme benadrukken veiligheid, klimaat en water management

* Communicatie over duurzaam toerisme en biodiversiteit

* Een haalbaarheidsstudie over de investeringen en publiek-private samenwerkingen om te voldoen aan de uiteenlopende behoeften van de bezoekers.

Language: English Nederlands (Dutch)  
Biesbosch Gogkbr broads zee
eu