ONZE DOELEN


STEP staat voor Sustainable Tourism in Estuary Parks (=duurzaam toerisme in estuariene (= bij mondig van een rivier) parken). Het doel van het STEP project is het ontwikkelen van duurzaam toerisme in estuariene natuurgebieden die bij het project betrokken zijn: The Broads in Engeland, de polders van Kruibeke in Vlaanderen en de Biesbosch in Nederland. Het project concentreert zich op de ontwikkeling van het concept duurzaam toerisme, innovatieve vormen van bezoekersmanagement en samenwerking tussen publiek en private partners in de ontwikkeling van duurzaam toerisme.

 

Door het delen van ervaringen en kennis en door samen te werken aan gezamenlijke studies, willen alle drie de gebieden zich ontwikkelen naar gebieden waar duurzaam toerisme van belang is, een gezamenlijk doel is bij de werknemers van de gebieden en zichtbaar is voor de toeristen die de parken komen bezoeken.

 

Natuur en landschapsgebieden in estuaria worden in toenemende mate geconfronteerd met milieuproblemen en sociale ontwikkelingen. Deze gebieden, die lange tijd aantrekkelijk zijn geweest voor recreatie en toerisme, worden geconfronteerd met toenemende recreatiedruk, stijgende waterniveaus door klimaatveranderingen, nieuwe overstromingsgebieden, strengere bescherming door Natura 2000 richtlijnen, een afname van agrarisch gebruik en een toename van milieuvervuiling. Tevens zijn deze gebieden vaak moeilijk toegankelijk (vaak alleen per boot). Beheer en controle zijn moeilijk. STEP wil een aantal van deze problemen aanpakken en inspelen op nieuwe kansen.


Language: English Nederlands (Dutch)  
Biesbosch Gogkbr broads zee
eu