Agentschap voor Natuur en Bos


Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuurgebieden, bossen en parken. Dit agentschap van de Vlaamse overheid beheert meer dan 70.000 hectare natuurgebied en werkt daarvoor samen met veel verschillende partners.

 

Het Agentschap voor Natuur en Bos is een belangrijke partner van Waterwegen en Zeekanaal NV in de realisatie van het Gecontroleerd Overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde. Het ANB is verantwoordelijk voor de ontwikkeling  van waardevolle natuur - weidevogelgebied, slikken- en schorren en herbebossing - in de Kruibeekse polder en in de andere projectgebieden van het Sigmaplan.

 

www.natuurenbos.be


Language: English Nederlands (Dutch)  
Biesbosch Gogkbr broads zee
eu