Parkschap Nationaal Park De Biesbosch


Organisatie

Sinds 1 januari 2011 is er één organisatie voor het hele nationale park: Parkschap Nationaal Park De Biesbosch. Deze organisatie is een fusie tussen Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbos en Stichting Beheer Nationaal Park De Biesbosch. Het doel van het Parkschap is om de natuur en landschapswaarden in het Nationale Park en zijn omgeving te beschermen en om verschillende vormen van (duurzame) recreatie te ontwikkelen, faciliteren en managen.

 

De gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Werkendam en Drimmelen en de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant werken samen in het Parkschap. Tevens werken zij nauw samen met Staatsbosbeheer.

 

Bezoekerscentrum

Het Parkschap bezit een van de grootste bezoekerscentra in Nederland (120.000 bezoekers per jaar): Biesboschcentrum Dordrecht. In het bezoekerscentrum is een tentoonstelling over de Biesbosch, een informatiebalie, een cadeauwinkel, een filmzaal en een Biestro.

 

Speciaal voor dit bezoekerscentrum zijn voor het maken van excursies twee boten op zonne-energie gebouwd. De Halve Maen is de grootste op zonne-energie varende rondvaartboot van Europa. Ook kunnen kanos en kleine elektrische bootjes worden gehuurd. In de zomer vaart de Zonnepont (een voetveer op zonne-energie) naar het Griendmuseumpad. Dit is een wandelroute met veel cultuurhistorie. Klik hier voor informatie over het Biesboschcentrum Dordrecht.

 

De adviescommissie van het nationaal park De Biesbosch heeft een onafhankelijke voorzitter die is toegewezen door het Ministerie van EL&I. Zij leiden de ontwikkeling van de Biesbosch regio zoals vastgesteld in het beheerplan van het nationale park. De hoofdtaak is om natuurlijke en landschappelijke waarden te beschermen en te ontwikkelen. Daarnaast hebben zij ook tot taak om duurzame recreatie en toerisme in de Biesbosch regio te ontwikkelen.  


Language: English Nederlands (Dutch)  
Biesbosch Gogkbr broads zee
eu