RESULTATEN


Beoogde resultaten van het project:

 

* Ontwikkelen van het Europese handvest voor duurzaam toerisme in wetlands. Resultaat: Een handleiding voor infrastructuur, accommodatie en transport en het aanleggen van duurzame wandel- en fietspaden, campings, schuilhutten voor wandelaars, vogelkijkhutten, ligplaatsen voor elektrische boten en duurzame bootverbindingen

 

* Geïmplementeerd plan van aanpak voor de branding en promotie van duurzaam toerisme

 

* Plan van aanpak voor bezoekersmanagement in wetlands (bruikbaar voor alle partners)

 

* Het tot stand brengen van ICT voorbeelden (GPS route, digitale informatie op locatie)

 

* Onderzoek naar en het ontwerpen van het meest duurzame bezoekerscentrum van Europa

 

* Gedetailleerde lijst met duurzaamheidscriteria voor toeristische bedrijven, de uitvoering van duurzaamheidscontroles, het ondersteunen van bedrijven bij het uitvoeren van maatregelen

 

* Het ontwikkelen en op de markt zetten van duurzame producten in samenwerking met het bedrijfsleven


Language: English Nederlands (Dutch)  
Biesbosch Gogkbr broads zee
eu