Publiek-private samenwerking


 

Beleef en Geef de Biesbosch Fonds

Drie toeristisch-recreatieve ondernemers in de Biesbosch hebben in 2013 een fonds opgericht om via vrijwillige bijdragen van hun gasten geld in te zamelen voor het onderhoud van recreatieve voorzieningen in de Biesbosch. Hun initiatief is het resultaat van de STEP-excursie naar het Lake District in het kader van ‘visitor giving’ , september 2012.

Inmiddels hebben zich al meer dan 20 ondernemers aangesloten bij het Fonds. Klik hier voor de website van het Fonds.

 

  

Werkbezoek Lake District 2012

 Een delegatie van STEP partners met o.a. gebiedsbeheerders en ondernemers ging 3 dagen naar Engeland voor een bezoek aan het Lake District, klik hier voor verslag. Zij lieten zich voorlichten over de succesvolle samenwerking daar tussen gebiedsbeheerder en ondernemers. Met de inkomsten uit een kleine extra bijdrage op bijvoorbeeld een hotelovernachting en een kopje koffie, worden voorzieningen voor recreanten in stand gehouden en uitgebreid. De deelnemers spraken met ondernemers die meedoen aan het visitor giving systeem en bekeken projecten die met gelden uit dit systeem  worden bekostigd. Tijdens de excursie werd veel gediscussieerd over de mogelijkheden van dit 'visitor giving systeem'  in de STEP gebieden. Onlangs werd het systeem in de Broads geïntroduceerd. Klik voor de presentaties: Partnership and Working Together, Nurture Lakeland, The Role of Marketing, STEP slides, Visit Give Protect, Learning points 14-09-12.

 

  

Workshop over publiek private samenwerking in The Broads

Deze workshop is gecombineerd met de derde gezamenlijke bijeenkomst van de Internationale Stuurgroep en coordinatie groep STEP, welke plaatsvond in November 2011 in Norwich. Er is onderzoek gedaan naar de manieren hoe de ondernemers van The Broads en de Broads Authority hebben samengewerkt in de toename van duurzaam toerisme. Er zijn excursies gemaakt naar ondernemers en publieke faciliteiten waar de Broads Authority bij betrokken zijn. Allen hebben een relatie met de Green Tourism Business Scheme. Door hier te klikken kunt u het gehele Engelstalige rapport van de driedaagse bijeenkomst en de workshop over publiek private samenwerking lezen.

  

 

Biesboschondernemers en de Green Key

In april 2011 tekenden 10 Biesbosch-ondernemers een convenant met het Nationaal Park De Biesbosch om hun onderneming te verduurzamen (klik hier voor foto). Het Parkschap gaf KMVK opdracht hen hierbij te ondersteunen. 7 ondernemers ontvingen in december 2011 de Green Key (klik hier voor foto). Nog 7 ondernemers ontvangen hopelijk eind 2012 hun Green Key. Daarnaast ontwikkelt KMVK duurzaamheidscriteria voor bootverhuurbedrijven, waarbij de ervaringen in de Broads als voorbeeld dienen. Voor de presentatie van de informatiebijeenkomst 2011, klik hier.

 

  

Green Mark voor boten in Broads

In juni 2011 lanceerde de Broads Authority, die deel uitmaakt van het partnerschap met Broads Tourism en het Green Tourism Business Scheme, de nieuwe Green Mark accreditatie voor eco-vriendelijke vakantiemotorjachten. Aan de toekenning liggen 25 criteria ten grondslag die speciaal voor boten ontwikkeld zijn. Hieronder vallen: eco-vriendelijk ontwerp, energiezuinigheid, afvalbeheer en beschikbaarheid van ‘groene’ informatie voor huurders.

 

  

Polders van Kruibeke: eerste workshop voor bedrijven

Binnen het raamwerk van het onderzoek naar een toegangsplan voor de Polders van Kruibeke, organiseerden ‘Waterwegen en Zeekanaal’ en het ‘Agentschap voor Natuur en Bos’ in maart 2011 een interactieve avond voor de ondernemers van Kruibeke. Na een presentatie, gehouden door adviseur voor toerisme Eric Van Nuland, zaten de ondernemers samen om de tafel om zakelijke kansen door te spreken binnen het raamwerk van de realisatie van het gecontroleerd overstromingsgebied.

  

 

De Broads: zakelijk seminar groen toerisme
De Broads Authority en Broads Tourism hebben in maart een seminar voor duurzaam toerisme georganiseerd dat gericht was op het aanmoedigen van ondernemingen om zich in te schrijven voor het Green Tourism Business Scheme - de enige eco-vriendelijke accreditatie binnen het Verenigd Koninkrijk.

 

De Broads hebben de grootste cluster van geaccrediteerde groene bedrijven in de oostelijke regio waarvan een tiental bedrijven zich hebben aangesloten bij het programma. Een volledig verslag van het seminar vindt u hier.

 


Language: English Nederlands (Dutch)  
Biesbosch Gogkbr broads zee
eu