Duurzaam toerisme


Duurzaam bosspel in de Polders van Kruibeke

De Polders van Kruibeke staan nog in de steigers, maar opende op zondag 24 februari 2013 al even de deuren. De jeugdbewegingen uit Groot-Kruibeke leerden tijdens een groot bosspel de speelmogelijkheden van het nieuwe overstromingsgebied wat beter kennen. Kinderen van 5 tot 9 herstelden de wintervoorraad van bestolen bosbewoners tijdens 'Honger in het beestenbos', en jeugd van 8 tot 18 jaar namen het tijdens 'Paniek in het bos' op tegen een stel snode sluikstorters!  Duurzaamheid was natuurlijk de rode draad; elk spel had een belangrijke boodschap die te maken had met respect voor de omgeving en de natuur. Bekijk hier het fantastische filmpje van Hossen in de Bossen! Lees hier het persbericht.

 

Studie naar wandel- en fietsverbindingen en accommodatie in de Biesbosch

Parkschap Nationaal Park De Biesbosch heeft een onderzoek gedaan naar de verbetering van wandel- en fietspaden in de Biesbosch. In een uitgebreid en praktisch rapport wordt de ‘parelketting’ rond de Biesbosch gepresenteerd. De ‘ketting’ bestaat uit wandel- en fietspaden met aansluitende boten en de rustpunten met informatie en overnachtingsplaatsen zijn de ‘parels’. Klik hier voor het Nederlandstalige rapport.

 

 

Biesbosch krijgt Europees handvest duurzaam toerisme
Europarc Federation heeft aan Nationaal Park De Biesbosch het Europese Handvest voor Duurzaam Toerisme in Beschermde Gebieden toegekend in 2012.


In het verificatierapport wordt lovend gesproken over het in de Biesbosch gehanteerde zoneringsprincipe, het elektrisch varen, het grote aanbod aan excursies, de uitstekende communicatiemiddelen, het bevorderen van duurzaam gedrag en de innovatieve aspiraties van het Parkschap.
In het Strategie- en Actieplan Duurzaam Toerisme dat de basis vormde voor de aanvraag, staat een lange lijst van acties die het Parkschap in samenwerking met andere partijen momenteel uitvoert en gaat uitvoeren om de Biesbosch verder te verduurzamen. Over vijf jaar moeten de aandachtspunten uit het rapport zijn weggewerkt en kan de Biesbosch een aanvraag doen om het Handvest te continueren.

 

 

 

Nieuwe zonnepont, elke zondag in mei t/m september 2012

De pont vertrekt op zondag elk heel uur vanaf Biesboschcentrum Dordrecht en elk half uur vanaf de Huiswaard. De laatste pont vanaf Biesboschcentrum Dordrecht naar de Huiswaard vertrekt om 15.00 uur. Vanaf de Huiswaard vertrekt de laatste pont om 16.30 uur.

Kaartjes zijn te koop bij het verhuurloket bij Biesboschcentrum Dordrecht. Een retourtje kost € 5,--. Reserveren is niet noodzakelijk.

 

Verzin een naam en win een zalig nachtje in de Ecolodge

De nieuwe zonnepont heeft nog geen naam. Tot en met september 2012 worden bezoekers uitgenodigd hun creativiteit gebruiken en een toepasselijke naam voor de pont te verzinnen. In Biesboschcentrum Dordrecht is een speciale deelnamekaart verkrijgbaar. De winnaar verdient een bijzondere overnachting in de Biesbosch, namelijk in de onlangs geplaatste Ecolodge. Dit is een avontuurlijk, drijvend verblijf waar vanaf 2013 in overnacht kan worden.

Vanaf april 2013 zal de zonnepont onder de winnende naam door de Biesbosch varen.

 

Onderzoek naar de communicatie over duurzaamheid naar bezoekers

Wat vertellen we onze bezoekers over onze STEP’s (stappen) naar duurzaamheid? En hoe vertellen wij dit? Wat kunnen we doen om het gedrag van onze bezoekers te beïnvloeden zodat dit duurzamer wordt?

Er zijn veel verschillende aspecten van duurzaamheid. De STEP partners hebben een gezamenlijke studie uitgevoerd om er achter te komen wat de beste manieren zijn om duurzaamheid te communiceren naar bezoekers van gebieden die het Europese handvest voor duurzaam toerisme hebben behaald. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de meeste nationale parken de standaard manieren (brochures, parkwachters) gebruiken om de bezoekers over duurzaamheid te vertellen en zo het gedrag proberen te beïnvloeden. De STEP partners zijn op zoek naar nieuwe manieren om duurzaamheid te communiceren.

 

Op 14 februari 2012 heeft er een conferentie met workshops over de communicatie over duurzaamheid plaatsgevonden. In de ochtend waren er twee presentaties:

* Duurzaam toerisme: een veranderingsinstrument en positief afwijkend gedrag (klik hier voor  Engelstalige presentatie)

* Sociale marketing in de praktijk (klik hier voor Engelstalige presentatie)

 

Na de presentaties waren er vier verschillende workshops:

* Creatieve manieren voor duurzame communicatie: sociale marketing in de praktijk presentatie/verslag, beiden in Engels)

* Gamification: plezieren van bezoekers door directe beloning (presentatie/verslag, beiden in Engels)

* Duurzaam toerisme Sustainable tourism: een veranderingsinstrument en positief afwijkend gedrag (presentatie/verslag, beiden in Engels)

* Maak van duurzame communicatie een belevenis voor de bezoeker: Inspiratie voor een innovatieve manier om duurzaamheid te communicaren. (presentatie/verslag, beiden in Engels).

 

De dag werd afgesloten met een forumdiscussie aan de hand van stellingen die voortkwamen uit de workshops.

 

 

 

Resultaten watersportgebruikersonderzoek in de Biesbosch  

Het watersportgebruikersonderzoek brengt het vaar- en aanleggedrag van watersporters in de Biesbosch in kaart. Het vormt de basis voor maatregelen van Parkschap en Staatsbosbeheer om de recreatiedruk van de watersport op de natuurkernen te verminderen.

Voor het onderzoeksrapport klik hier.

 

 

Het meest duurzame bezoekerscentrum van Europa

In juni 2011 vond in de Biesbosch een expertmeeting plaats om te komen tot een Programma van Eisen voor het meest duurzame bezoekerscentrum van Europa. Bijzondere conclusie: dit bezoekerscentrum is geen gebouw, maar een ‘bouwwerk’ van de door de samenwerkingspartners in de Biesbosch in gang gezette verduurzaming. In het ontwikkelde visieboekje daarom geen overzicht van vierkante meters, indelingen, aantal bezoekers enz.

Met inspiratiebeelden wordt ingezoomd op inhoud, innovatie, interactie, inrichting en identiteit. Het boekje vormt mede de basis voor het verder verduurzamen van bestaande en nieuw te ontwikkelen entreepoorten in de Biesbosch. Klik hier om het visieboekje te downloaden.

 

Enkele aanbevelingen uit de expertmeeting:

- De (primaire) functies van bezoekerscentra verschuiven van draagvlak en informeren naar onthalen, ontmoeten en faciliteren van de bezoeker;

- Vergroot de merkkracht door herkenbare uitstraling, gastvrij onthaal en ontmoetplekken;

- Meest duurzame relaties (en samenwerkingspartners) zijn dichtbij: Betrek gebied en omgeving, bedrijven enz. erbij en maak beleid voor relatie- en omgevingsmanagement.

 

 

Onderzoek naar communicatie met bezoekers over duurzaamheid

Wat vertellen we onze bezoekers over de stappen (STEPs) die we nemen op het gebied van duurzaamheid? En hoe vertellen we dat? Wat doen we eraan om het gedrag van onze bezoekers duurzamer te maken?

 Er zijn veel verschillende aspecten als het gaat om duurzaamheid. De STEP partners hebben een gezamenlijke actie opgezet om vast te stellen hoe de communicatie over duurzame aangelegenheden naar bezoekers toe zou moeten verlopen. Dit geldt voor de gebieden die een Europees handvest voor duurzaam toerisme hebben ontvangen. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de meeste nationale parken slechts de gebruikelijke manieren inzetten om met mensen te communiceren over duurzame aangelegenheden en om invloed uit te oefenen op hun gedrag (bijvoorbeeld brochures en/of parkwachters). De STEP partners zoeken naar nieuwe manieren van communicatie over dit onderwerp. Op 14 februari 2012 vond er een symposium plaats over ‘communiceren over duurzaamheid’.

 

  

 

Toerisme en recreatie in de Biesbosch, 2011
Het bevolkingsaantal in de Biesbosch-regio, ligt rond de 235.000 inwoners. Voor de huidige situatie werd het economisch belang van toerisme en recreatie in de Biesbosch-regio geanalyseerd. Het complete rapport (in het Nederlands) kunt u hier downloaden.

 

Het totaal aantal bedrijven in de toeristisch-recreatieve sector in de regio bedraagt 910 (4.000 banen). De meeste banen zijn te vinden in de gemeente Dordrecht. De grootste subsector (55%) wordt gevormd door de horeca. Met uitzondering van de stad Dordrecht, zijn de mogelijkheden voor hotelverblijf in de regio beperkt. Hetzelfde geldt voor campings.

 

Het totale aandeel van de toeristisch-recreatieve sector in het gebied in en rond de Biesbosch is 3,4%. In vergelijking met het gemiddelde in Nederland (5,9% in 2009) is dit vrij laag. Daarbij komt dat het aandeel van de toeristisch-recreatieve sector in de economie van de regio (even als het aantal banen) langzaam afneemt.

 

Parkschap Nationaal Park De Biesbosch wil deze ontwikkeling tegengaan door in samenwerking met bedrijven een sterke en duurzame toeristische sector te realiseren.

 

STEP excursie ‘Voorbeeld projecten’, 15 tot en met 17 juni 2011

Op 15, 16 en 17 juni 2011 hebben de STEP partners een excursie gemaakt naar diverse STEP gerelateerde voorbeeld projecten in Nederland en Vlaanderen. De volgende onderwerpen zijn bezocht en is over gediscussieerd: fiets- en voetpontjes (Hoekse Waard), kampeervlotten (De Heen), watertenten (Eersel), bezoekerscentra (Meinweg en Nationaal park De Hoge Kempen), toegangspoorten en informatiepunten (NP De Hoge Kempen en TOP Ameide (criteria, informatiebord, projectomschrijving, catalogus)) en ICT spel (Nederlandse handleiding) (Bergen op Zoom). Op alle locaties werd informatie gegeven door ondernemers of organisatoren. In de avond waren er presentaties en discussies over toegangspoorten (Polders van Kruibeke), en bezoekerscentra (Meinweg, The Broads, Agentschap voor Natuur en Bos, Biesbosch museum en algemeen).

 

De 25 deelnemers (klik hier voor deelnemerslijst) uit de verschillende STEP gebieden bestonden uit ondernemers, werknemers van VVV-kantoren en mensen die werkzaam zijn binnen de verschillende STEP projecten. Klik hier voor het verslag.

 

De gedurende deze dagen opgedane kennis is goed bruikbaar voor de nog uit te voeren acties gedurende het STEP project.

 

 

 

Onderzoek naar communicatie over duurzaamheid aan bezoekers

Wat vertellen we onze bezoekers over onze stappen (STEP’s) naar duurzaamheid? En hoe vertellen we het? Wat moeten we doen om het gedrag van de bezoekers te beïnvloeden zodat dit duurzamer wordt?

 

Er zijn veel verschillende aspecten van duurzaamheid. The STEP partners ondernemen een gezamenlijke activiteit om na te gaan wat goede voorbeelden zijn om duurzaamheid naar bezoekers van gebieden die het Europese handvest hebben gekregen te communiceren. Het onderzoek bestaat uit 13 vragen en wordt in de zomer van 2011 gehouden.

 

Afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek worden suggesties gedaan voor het realiseren van een of meerdere communicatie aspecten in de STEP gebieden (afzonderlijk).

 

Strategie en actieplan duurzaam toerisme Biesbosch

Als voorbereiding op de aanvraag voor het Europese handvest is voor de Biesbosch een strategie en actieplan opgesteld (klik hier voor plan). Op 18 april 2011 is het plan gepresenteerd (klik hier voor presentatie en hier voor foto’s) aan en besproken met Biesbosch ondernemers. Het nationale park wil met de bedrijven samenwerken om een soort ondernemersplatform op te richten, zodat er continuïteit in de samenwerking tussen het park en de bedrijven ontstaat in het nemen van acties om de Biesbosch duurzamer te maken.

 

Het Europese handvest voor duurzaam toerisme in beschermde gebieden is een praktisch beheerhandvat. Het is gebaseerd op het principe dat door samenwerking met alle relevante bedrijven een zelfde strategie voor duurzaam toerisme in beschermde gebieden wordt ontwikkeld. Het handvest wordt gecoördineerd door Europarc federatie die uit 440 leden uit 46 landen bestaat.

 

Het doel van alle handvest projecten is om natuurlijk en cultureel erfgoed te beschermen en het voor toerisme voortdurend verbeteren van beschermde gebieden op het gebied van milieu, lokale bevolking en bedrijven als ook voor de bezoekers.

 

De Broads Authority was de eerste in de family van nationale parken in Engeland die in 2006 het Europese handvest voor duurzaam toerisme in beschermde gebieden heeft toegekend gekregen. Daar het vijf jaar geldig is, wordt weer een aanvraag gedaan voor een volgende periode.

 

Op 26 en 27 november 2010 is, bij het Biesboschcentrum in Dordrecht in Nederland, een workshop gehouden over het Europese handvest. Klik hier om het rapport te lezen.

 

Plan van aanpak om duurzaamheid in de markt te zetten

De Broads Authority en lokale toeristische bedrijven hebben nauw samengewerkt aan een nieuwe campagne om The Broads te promoten. Met deze campagne wordt The Broads neergezet als ‘Britain’s Magical Waterland’ en beschrijft The Broads als een betoverende plaats waar land, water, mensen en natuur elkaar ontmoeten.

 

Een merken strateeg heeft de opdracht gekregen voor uitgebreid onderzoek en overleg om zo een merk te ontwikkelen. Voor toeristische bedrijven zijn een logo en gereedschappen om The Broads in de markt te zetten ontwikkeld die zij kunnen gebruiken als promotiemateriaal voor het vakantieseizoen van 2011.

 

Op 1 juli 2010 heeft in Norwich de lancering voor genodigden uit het toerisme en bedrijfsleven en de pers plaatsgevonden. Diverse presentaties hebben de gedachte en het belang van het merk toegelicht. De nieuwe Broads website voor toerisme www.enjoythebroads.com is onthuld samen met een motivering om de kwaliteit en beleving van de bezoekers in The Broads te verbeteren. Dit is gedaan door middel van “UK’s list gold scheme to improve customer service”.


Language: English Nederlands (Dutch)  
Biesbosch Gogkbr broads zee
eu