Bezoekersmanagement


Biesbosch verhalen anno nu

In Biesboschcentrum Dordrecht werd eind maart 2013 de tentoonstelling ‘Biesboschverhalen anno nu’ geopend. Zittend in een stoel van inheems hout met kussens van Hooglanders uit de Biesbosch, kun je luisteren naar 40 fragmenten van verhalen van mensen die in de Biesbosch hebben gewoond en gewerkt. Een deel van de fragmenten is via de nieuwe app Biesbosch Ranger op locatie te beluisteren. Er staat ook een luisterstoel in Café-Restaurant Vissershang bij Hank. Een andere luisterstoel gaat reizen langs de gastheren van de Biesbosch. Voor een foto impressie klik hier. Voor de flyer (in het Nederlands) klik hier.

 

 

Park-App voor de Biesbosch, de Broads en de Polders van Kruibeke

Het Gentse 'La Mosca' werkt sinds januari 2012 aan een toepassing, de zogenaamde App (application), voor Smart- en iPhones, om dienst te doen in de drie Step-gebieden. De werkgroep, die bestaat uit deelnemers van alle deelgebieden, heeft redelijk wat discussies achter de rug om nu tot een een concept te komen waar de drie gebieden zich achter konden zetten; dynamisch, interactief, internet-onafhankelijk, divers, en, natuurlijk, met de nodige duurzaamheid. Gelet op de kwestie van duurzaamheid, vond er een workshop plaats op 22 juni in 2012. Tina Stroobandt van Jusbox toonde het publiek welke onderdelen van cruciaal belang zijn in het samenstellen van een app. Daarna zette ze de deelnemers aan het werk om te bedenken welke soort berichten over duurzaamheid opgenomen konden worden in de app. (Powerpoint).
 
 
Ideeën over de Biesbosch door Design Academy Eindhoven

Studenten van de Design Academy Eindhoven hebben interessante en inspirerende ideeën en projecten ontwikkeld om de Biesbosch toegankelijker te maken. In juni en juli 2010 is hiervan een mooie tentoonstelling in Dordrecht geweest. Bekijk de plaatjes van deze tentoonstelling in de

tentoonstellingscatalogus. Voor negen van de projecten wordt gekeken of deze gerealiseerd kunnen worden in de Biesbosch.

 

Toegangspoorten naar de Biesbosch

De Biesbosch heeft in 2010 de functies en faciliteiten van toegangspoorten naar de Biesbosch onderzocht. Wat voor soorten toegangspoorten moeten er komen, waar en wat willen bezoekers. Betrokkenheid van ondernemers en duurzaamheid worden ook meegenomen. Klik hier voor het Nederlandstalige rapport.

 
Participatieplan Sigmaplan
Het feit dat letterlijk en figuurlijk meer ruimte wordt geboden aan water, betekent dat de maatschappij en haar burgers vaker met watervraagstukken en -opgaven geconfronteerd worden. Hiermee krijgen de veranderende wateropgaven een nieuwe dimensie. De maatschappij en haar burgers confronteren op hun beurt waterbeheerders met uiteenlopende wensen, ideeën en beelden ten aanzien van het waterbeheer. Het ligt voor de hand dat waterbeheerders hier rekening proberen mee te houden in plannen en beleid. Participatie is hierbij vaak een sleutelwoord . In opdracht van Waterwegen en Zeekanaal werd daarom een 'Participatieplan' opgemaakt voor het Sigmaplan; waar ook de Polders van Kruibeke deel van uitmaken. Zie hier voor het volledige rapport.
Twee van de in het rapport voorgestelde 'cases' werden effectief uitgevoerd als 'Participatieve acties'. De eerste was een gidsenopleiding Estuariene Natuur, zie hier voor de programma-brochure.
De tweede case was een educatief pakket voor kinderen van de lagere school, zie hier voor een foto genomen tijdens de educatieve route.
 
Broads Authority verruimt blik met ‘Widening Views’
 Samen met andere leden van de groep Nationale Parken heeft de Broads Authority gewerkt aan een project met de naam ‘Mosaic’ dat als doel heeft het parkbezoek door ondervertegenwoordigde groepen mensen, vooral etnische minderheden, te doen stijgen. Op dinsdag 4 en woensdag 5 oktober 2011 presenteert de Broads Authority een internationale conferentie met de naam ‘Widening Views’op de Norwich City Football Ground. Dit is een kans om van gedachten te wisselen met onze STEP partners uit Nederland en België over manieren om nieuwe doelgroepen naar het platteland te trekken. Onder de sprekers bevinden zich ook mensen die niet eerder een nationaal park of ander bijzonder gebied hebben bezocht. Het evenement wordt gedeeltelijk gesubsidieerd met geld van het European Regional Development Fund door middel van het STEP programma. We hopen dat we kunnen rekenen op deelname van andere Mosaic teams uit het Engelse netwerk van nationale parken, plaatselijke vrijwilligers, bedrijven uit de Broads die actief in het toerisme zijn en organisaties voor plattelandsbeheer.
 
 
Bezoekersmanagement Biesbosch
In 2008 hebben het Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch (huidig Parkschap) en Staatsbosbeheer een nulmeting onderzoek uit laten voeren door een extern bureau. Het nulonderzoek is middels diverse methoden uitgevoerd. Klik hier voor het rapport in het Nederlands.
De doelen van het nulmeting onderzoek waren:
- Inzicht in hoe de Biesbosch door bezoekers gebruikt wordt
- Inzicht in de kwaliteit van de recreatie in de Biesbosch
- Het opstellen van een monitoringsysteem voor recreatief gedrag
- Inzicht krijgen hoe je de bezoekers zoveel mogelijk kan ondersteunen
Hieronder een aantal resultaten:
- Totaal (land en water recreatie) bezoeken ongeveer 3,1 miljoen mensen per jaar de Biesbosch
- Ongeveer 85% van de bezoekers wonen in de regio (<30 km)
- De belangrijkste redenen om naar de Biesbosch te komen zijn gezelligheid en het opladen van de batterij
- Er zijn veel herhalingsbezoekers, voornamelijk bij de waterrecreatie (10-50 keer per jaar)
- Gemiddeld duurt een bezoek (land en water recreatie) iets meer dan 3 uur
- 28% van de bezoekers heeft een van de twee bezoekerscentra bezocht
Voor 2015 wordt het onderzoek nog een keer herhaald. Hierbij worden deze methoden gebruikt.
 
Peer review bijeenkomst: Bezoekersmanagement
Op 16 en 17 september 2010 zijn de STEPpartners in Kruibeke, Belgie bijeengekomen gekomen om over de verschillende aspecten van bezoekersmanagement te praten. Behoeften van de verschillende doelgroepen, functies en noodzaak van bezoekerscentra en ICT methoden zijn besproken. Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst.
 
The Broads en bezoekersmanagement
De Broads Authority ontwikkelt een aantal interpretatie middelen waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe technologie gecombineerd met meer traditionele methoden van voorlichting.
Een voorbeeld wat op dit moment binnen het STEP project wordt onderzocht is een actieve applicatie voor het gebruik op smartphones. GPS technologie wordt gebruikt voor de lokalisering en er wordt educatieve informatie gegeven over de plek.
Buttles Marsh in The Broads wordt op dit moment onderzocht als locatie waar dit bruikbaar zou kunnen zijn. Het bestaat uit 42 hectare bouwland gelegen naast How Hill National Nature Reserve. Als onderdeel van het European Union LIFE Project is het land aangewezen om omgevormd te worden tot wetland om roerdompen en andere zeldzame watervogels aan te trekken. De onderbouwing voor deze omvorming is dat de mensen het land gedurende eeuwen voor eigen doelen hebben gebruik, zoals rietsnijders, boeren en molenbouwers.
De hoofddoelgroepen zijn vakantiegangers en bezoekers, schoolkinderen in de leeftijd van 7 tot 11 die deelnemen aan cursussen bij het How Hill Norfolk Broads Study Centre.
Het ligt ook in de planning om soortgelijke projecten te ontwikkelen bij Whitlingham Country park en de Trinity Broads.

 

Boomplantactie voor kinderen uit Kruibeke

Op 16 en 17 maart 2011 organiseerde Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) een boomplantactie in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Meer dan 300 kinderen hielpen de bijna 1000 bomen planten om zo het verlies van bomen ten behoeve van de realisatie van een gecontroleerd overstromingsgebied te compenseren. Kindervriend Xavier hielp de kinderen mee met hun fantastische werk. Veel plezier met de film!


Language: English Nederlands (Dutch)  
Biesbosch Gogkbr broads zee
eu